March 5, 2012

"Young Samurai: The Way of the Dragon"

Kutipan : 
1) "Dia yang bekerja dengan tangannya hanyalah kuli. Dia yang bekerja dengan tangan dan kepalanya adalah perajin. Namun dia yang bekerja dengan tangan, kepala, dan hatinya adalah seniman"
Louis Nizer (pengacara dan penulis, 1902-1994)

2) "Ketika telah gelap, kau dapat melihat bintang"
Charles Austin Beard (sejarawan Amerika, 1874-1948)

3) "Bangsa yang menarik jurang pemisah terlalu lebar antara kaum cendekiawan dan kesatria akan dipandu pemikirannya oleh pengecut, dan dilaksanakan perjuangannya oleh orang bodoh"
Thucydides (sejarawan Yunani, 471-400 SM)

BANTAI!!

Pretty Swordgirl